Meteen naar de inhoud

Sensiplan

Vruchtbaarheidsbewustzijn

Sensiplan is een vruchtbaarheid bewustzijnsmethode (VBM), dit is een methode om je bewust te worden van je vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid is ‘het vermogen van een organisme – een dier of plant – om zich geslachtelijk voort te planten.’ 

Er bestaan verschillende soorten VBM’s. Van oudsher houden vrouwen informatie over hun lichaam en vruchtbaarheid bij, zowel om de kans op een zwangerschap te verhogen of te vermijden. Binnen deze groep methoden vallen zeer eenvoudige trucjes zoals het tellen van de dagen tussen 2 menstruaties – ook wel de kalendermethode genoemd-, tot meer complexe en betrouwbare methoden als Sensiplan. Met het toenemen van wetenschappelijke kennis over biologie en het toenemen van onderzoek naar vrouwen en hun vruchtbaarheid, zijn deze methoden preciezer en betrouwbaarder geworden. 

Sympto-thermale methode

Binnen de VBM’s bestaat een groep methoden die de Sympto-thermale methoden genoemd worden. Een Sympto-thermale methode maakt gebruik van je basale lichaamstemperatuur en de staat van je cervix en cervixslijm om je vruchtbaarheid in kaart te brengen. Deze symptomen  ondergaan doorheen de menstruatiecyclus veranderingen onder invloed van de hormonen oestrogeen en progesteron. 

Voor de eisprong neemt oestrogeen toe, wat ervoor zorgt dat het cervixslijm vloeibaarder en rekbaarder wordt. In dit soort slijm kunnen zaadcellen langer overleven in de baarmoederhals waardoor je vruchtbaarheid toeneemt. Oestrogeen zorgt er ook voor dat je cervix enkele veranderingen ondergaat. Zo wordt ze zachter, gaat meer omhoog in de vagina liggen en staat meer open. 

Na de eisprong wordt meer progesteron geproduceerd, wat ervoor zorgt dat je basale lichaamstemperatuur stijgt. 

Deze symptomen gecombineerd kunnen het vruchtbare venster in je cyclus duidelijk afbakenen, want doorheen de menstruatiecyclus zijn er dus dagen waarop je wel vruchtbaar bent en dagen waarop je niet vruchtbaar bent. 

Die vruchtbare dagen bevinden zich tijdens de eisprong, het moment waarop een follikel in de eierstok een rijpe eicel loslaat, en ervoor, wanneer je cervix slijm aanmaakt dat ervoor zorgt dat zaadcellen enkele dagen in de cervix kunnen overleven tot aan de eisprong. Zo zijn er ongeveer 5 vruchtbare dagen in een cyclus: de dag van de eisprong en ongeveer 4 dagen ervoor (deze vruchtbare periode kan korter of langer zijn bij verschillende vrouwen). 

Wat is Sensiplan dan?

Sensiplan is een wetenschappelijk onderbouwde en aangetoonde methode die deze kennis heeft vastgelegd in duidelijke regels. De methode werd ontwikkeld door een groep dokters en wetenschappers volgens de wetenschappelijke methode om deze zo betrouwbaar mogelijk te maken. Sensiplan kan om verschillende redenen aangeleerd worden:

  • Om je cyclus in kaart te leren brengen, om je lichaam heel goed te leren kennen
  • Bij een zwangerschapswens, om je vruchtbare periode heel duidelijk te leren afbakenen
  • Als anticonceptie, om een zwangerschap te vermijden

Om onder de noemer van Sensiplan te vallen, moet de toegepaste methode aan een aantal voorwaarden voldoen. Een heel belangrijke voorwaarde is dat de persoon die de methode toepast zich gedurende een periode intensief heeft laten begeleiden door een erkend consulent, dit om te verzekeren dat de methode op een juiste manier wordt toegepast. De betrouwbaarheid voor het vermijden van een zwangerschap van deze methode staat of valt namelijk met het begrip en het zelfvertrouwen van de persoon. 

Is dat dan betrouwbaar?

Net zoals andere anticonceptiemethoden, kreeg Sensiplan een score volgens de Pearl-index, een getal dat aantoont hoe betrouwbaar een bepaalde anticonceptiemethode is. Dit getal wordt berekend: door gedurende een jaar een groot aantal vrouwen dat een bepaalde anticonceptiemethode gebruikt te volgen. Aan het eind van het jaar wordt nagegaan hoeveel van de vrouwen uiteindelijk zwanger zijn geworden. Als bijvoorbeeld 100 vrouwen meedoen aan het onderzoek en na een jaar één vrouw zwanger werd, geeft de Pearl Index de methode een betrouwbaarheid van 99%. 

In de index wordt onderscheid gemaakt tussen methodebetrouwbaarheid en gebruiksbetrouwbaarheid. Methodebetrouwbaarheid toont aan hoe betrouwbaar de methode is in theorie, de gebruiksmethode geeft de realiteit weer en neemt gebruikersfouten mee in rekening. Sensiplan heeft een hoge betrouwbaarheid, zowel bij perfect als bij realistisch gebruik.

Meer weten?

  • Officiële website Sensiplan België: https://sensiplan.be/
  • Contacteer me met je vragen, ik praat er graag over met jou!